• بایگانی ها

پرداخت مشترک

پرداخت مشترک، (به انگلیسی: Co-payment) در امور بیمه، به پرداخت قسمتی از هزینه‌های پزشکی و یا خدمات اورژانسی مورد نیاز افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی گروهی می‌باشند، اطلاق می‌گردد. اینگونه پرداخت‌ها در عمل فقط در ایالات متحده آمریکا بکار گرفته می‌شود.

پوشش تکمیلی

آن دسته از پوشش های بیمه ای که جزء پوشش های مکمل و تکمیل کننده پوشش‌های اصلی است و بنا به درخواست بیمه گزار (با پرداخت مبلغی اضافه تر) به تعهدات بیمه گر اضافه می شود را پوشش های تکمیلی گوییم. این دسته از پوشش ها به منظور خطرات با احتمال کم در مجموعه پوشش ها قرار می گیرند و نحوه انتخاب آنها کاملاً اختیاری است. و بعضاً تعهدات سنگینی را برای بیمه گر ایجاد می کنند.