ملیت : آمریکا   –   قرن : 20 منبع : کتاب جوایز نوبل اقتصاد Douglas Cecil North متولّد 1920 نورث در سال 1993 به همراه رابرت فوگل به خاطر ” ارتقاء پژوهش در تاريخ اقتصادي از طريق بکارگيري نظريه اقتصادي و روش هاي کمّي به منظور تشريح تغييرات اقتصادي و نهادي “، جايزه نوبل اقتصاد را…ادامه مطلب