• بایگانی ها

James Mirrless ميرليس

جیمز میرلیس james mirless

ملیت : اسکاتلند – قرن : 20 منبع : دانشنامه سینمایی بازیگران، جلد دوم James Mirrless متولّد 1936 ميرليس در سال 1996به همراه ويليام ويکري به خاطر ” مشارکت بنيادي در نظريّه اقتصادي انگيزه ها در حالات خاصّ عدم تقارن داده ها “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در مينيگاف، اسکاتلند به دنيا…ادامه مطلب

John Charles Harsanyi جان هرسانی

ملیت : مجارستان   –   قرن : 20 منبع : دانشنامه سینمایی بازیگران، جلد دوم John Charles Harsanyi ( 1920-2000 ) هارساني در سال 1994 به همراه جان نَش و تجزيه رينهارد سلتن به خاطر، جايزه ” و تحليل هاي جديد در نظريه بازي هاي غيرمشارکتي اقتصاد را ” نوبل دريافت کرد. وي در بوداپست، مجارستان…ادامه مطلب

John Forbes Nash جان فربس نش

ملیت : بوسنی و هرزگوین   –   قرن : 20 منبع : کتاب جوایز نوبل اقتصاد John Forbes Nash متولّد 1928 نش در سال 1994 به همراه هارساني و سلتن به خاطر ” تجزيه و تحليل هاي جديد از تعادل در نظريه بازي هاي غيرمشارکتي “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در دهکده کوچک…ادامه مطلب