• بایگانی ها

William Sharpe ویلیام شارپ

william sharpe

ملیت : آمریکا   –   قرن : 20 منبع : کتاب جوایز نوبل اقتصاد : William Sharpe  متولّد 1934 شارپ در سال 1990 به همراه هري مارکوويتس  و مرتون ميلر  به خاطر ” فعّاليت هاي ابداعي در زمينه نظريه مالي و تأمين مالي مؤسسات اقتصادي “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در بوستون، ايالت…ادامه مطلب

William Vickrey ویلیام ویکری

ملیت : کانادا   –   قرن : 20 منبع : کتاب جوایز نوبل اقتصاد William Vickrey ( 1914-1996 ) ويکري در سال 1996 به همراه جيمز ميرليس به خاطر ” مشارکت بنيادي در نظريه اقتصادي انگيزه ها در حالات خاصّ عدم تقارن داده ها “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در سال 1914 در…ادامه مطلب