الگوی خرچنگ، یکی دیگر از مجموع الگوهای هارمونیک است که ظاهرا نخستین بار توسط اسکات کارتی در سال 2000 میلادی کشف گردیده است. این الگو از نظر ساختار ظاهری مشابه الگوی پروانه می باشد و همانند آن از 5 نقطه اساسی X,A,B,C,D  لیکن در نسبت های خاصی از فیبوناچی تشکیل یافته است.

الگوی خرچنگ دارای یک نسبت هارمونیک مشخص می باشد ( تراز 1.618 درصد فیبو EXT  حرکت XA )  ضمن اینکه نقطه B  آن در تراز 0.618 حرکت XA تشکیل می گردد. همچنین نقطه C می تواند در تراز 38.2 تا 88.6 درصد فیبو Ret  حرکت AB  تشکیل گردد.

ناحیه PRZ  یا نقطه D این الگو طبق محاسبات زیر تعیین می گردد :

  • تراز 1.618 درصد فیبو Ext حرکت XA
  • تراز 2.618 الی 3.618 درصد فیبو Ext  حرکت BC
  • نقطه تکمیل الگوی AB=CD  ، 1.27 ,1.618

با توجه به نوع الگو ( صعودی یا نزولی ) می توان در این ناحیه معامله خرید یا فروش انجام داد.

 

الگوی خرچنگ Crab pattern

الگوی خرچنگ Crab pattern

 

 

Related entries