• بایگانی ها

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیایز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میبایست موجود باشد.

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیاز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میایست موجود باشد.

Interest Arbitragege

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

ارزی را با ارزی دیگر تعویض کردن از طریق خرید نقد و فروش آینده و اقدام به سرمایه گذاری به منظور کسب منافع بیشتر. خرید و فروش همزمان بهره ای میتواند داخلی باشد، یعنی از ارزی به پول داخلی یک کشور، یا خارجی باشد، یعنی از پول یک کشور به ارزی دیگر. یعنی مواقع با نفروختن مبلغ بهره آینده (وعده دار) می توان نتایج بهتری کسب کرد که در این صورت ، برخی آن را دیگر “خرید و فروش همزمان” کامل تلقی نمیکنند، زیرا در صورتی که نرخ ارز بر ضد کسی که چنین میکند ، تغییر کند ، سود معامله ممکن است به ضرر منجر شود.

Margin Call, کال مارجین

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حالتی که میزان ضرر معاملات از حد مجاز آن بیشتر گردد؛ درخواست واریز وجه اضافی به حساب وثیقه (اعتبار) به میزانی که در مقابل حرکات نامساعد آینده قیمت پاسخگوی نیازهای اعتباری باشد.

فرض میکنیم شما حسابی با سرمایه اولیه 400 دلار دارید و کارگزار شما ضریب اهرمی 1:200 به آن اختصاص داده است. بیایید محاسبه که حداکثر مقدار پوزیشنی که با این سرمایه میتوان گرفت چقدراست؟ برای گرفتن پوزیشن 0.3 لاتی لازم است حداقل به اندازه مارجین مورد نیاز در حساب موجودی داشته باشیم.

با تقسیم مقدار پوزیشن به ضریب اهرمی ( مثلا اگر لوریچ اکانت شما 1:200 است) یعنی 200 مقدار مارجین مورد نیاز بدست میاید. درمثال فوق مقدار مارجین مورد نظر 200/30000=150 دلار خواهد بود. بنابراین در تمام مدتی که پوزیشن 0.3 لاتی باز است ، باید حداقل 150 دلار مارجین داخل اکانت باشد.

پلتفرم کارگزار جوری طراحی شده است که بطور خودکار اگر شما 250 دلار ضرر کند ( یعنی 83 پیپ) و به مارجین پوزیشن برسد ( یعنی فقط 150 دلار پول در اکانت باقی مانده باشد.) خودبخود پوزیشن شما را میبندد. یعنی پولی که بعنران مارجین پوزیشن کنار گذاشته میشود باید همیشه در اکانت حاضر باشد و اگر شما بدلیل ضرر زیاد به مارجین برسید ، پوزیشن های شما بسته شده و اصطلاحا ” کال مارجین” میشوید. کال مارجین به معنای درخواست کارگزار برای اضافه کردن به سرمایه باقی مانده است؛ یعنی پول باقی مانده شما دراکانتتان کفاف گرفتن پوزیشنی که در نظردارید را نمیکند، و باید به حساب خود مجددا پول واریز کنید. گرفتن پوزیشن ها ی با حجم زیاد با سرمایه اولیه کم ( یعنی بکاربردن ضریب اهرمی بالا) به هیچ وجه توصیه نمیشود.

Margin Requirement

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود.

مبلغ تضامنی که توسط شرکت خواسته میشود برای نگهداری پوزیشنهای باز. برای هر ابزار با اعتباری که داده میشود و با حجم پوزیشنی که باز میشود مشخص میشود.

Pivot پیوت

Pivot پیوت

اصطلاح پیوت به محل چرخش یا بازگشت قیمت در نمودار اشاره دارد که معمولا بر سطوح مقاومت و حمایت بازار انطباق دارد.