مارجین قابل استفاده : مقدار پول موجود در حساب که می توان از آن برای انجام معامله ( معامله فارکس ) استفاده کرد.