• بایگانی ها

Future Exchange(Traded Contract , قرارداد معاملات آتی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

قرارداد معتبر و محکمی که در بورس منعقد میشود و اتاق تهاتر بورس آن را تضمین میکند و به موجب آن طرف قرارداد باید در راس موعد مقرر مقدار استانداردی از یک دارایی را به نرخ از پیش تعیین شده تحویل دهد یا تحویل بگیرد. علاوه بر این در قراراداد اتی موقعیت باز معاملاتی افراد بطور روزانه پس ار اختتام معاملات محاسبه می شود که به این کار به روز رساندن حساب مشتری می گویند.

Futures market, بازار معامله قرارداد َآتی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

یک قرارداد آتی مانند قرارداد سلف است با این تفاوت که فقط در بورس ها معامله میشود و شرایط استاندارد بر آن حاکم است.

GNP – Gross National Product تولید ناخالص ملی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

تولید ناخالص ملی بعلاوه “درآمد خارج از کشور” یعنی درآمد حاصله از سرمایه گذاری یا کار در خارج از کشور. ارزش پولی کل کالاها و خدماتی که در یک کشور . ارزش پولی کل کالاها و خدماتی که در طول یک سال تولید شده به اضافه درآمد حاصله از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور صورت گرفته است و نیز درآمد حاصل ارکار در خارج از کشور ؛ تولید ناخالص داخلی(GDP) به اضافه ی درآمد حاصله از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور صورت گرفته و نیز درآمد حاصل از کار در خارج از کشور.

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیایز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میبایست موجود باشد.

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیاز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میایست موجود باشد.

Interest Arbitragege

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

ارزی را با ارزی دیگر تعویض کردن از طریق خرید نقد و فروش آینده و اقدام به سرمایه گذاری به منظور کسب منافع بیشتر. خرید و فروش همزمان بهره ای میتواند داخلی باشد، یعنی از ارزی به پول داخلی یک کشور، یا خارجی باشد، یعنی از پول یک کشور به ارزی دیگر. یعنی مواقع با نفروختن مبلغ بهره آینده (وعده دار) می توان نتایج بهتری کسب کرد که در این صورت ، برخی آن را دیگر “خرید و فروش همزمان” کامل تلقی نمیکنند، زیرا در صورتی که نرخ ارز بر ضد کسی که چنین میکند ، تغییر کند ، سود معامله ممکن است به ضرر منجر شود.