• بایگانی ها

Anonymous trading, خرید و فروش بی نام

وجود قیمتهای خرید و فروش در بازار فارکس بدون اینکه هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. خرید و فروش بدون نام به بازرگانان بسیار مشهور این اجازه را میدهد که معاملات خود را فارغ از کنجکاوی های بازار و بورس بازی انجام دهند.

Arbitration

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

انجام معاملات با حساب کسب درآمدی در صورت تغییر نرخ ارز در بازارهای بین المللی ارزی و احتمال انجام حداقل دو معامله متقابل خرید و فروش ارز با یک مبلغ.