• بایگانی ها

Agent bank, بانک عامل

الف- بانکی که به نمایندگی از یک بانک خارجی فعالیت میکند.

ب- در بازار اروپا به بانکی اطلاق میگردد که توسط سایر بانکهای سندیکا انتخاب میشود تا اداره امور مربوط به وام را به عهده بگیرد.

Bank Line

حداکثر اعتباری که بانک به مشتری اعط می کند که Line هم نامیده می شود

Bank Notes

اسنادی که توسط بانک مرکزی انتشار می یابد و همانند پول اعتبار دارد – پول کاغذی

Carry Trade, تجارت انتقالی

در این استراتژی معامله گران ارزهای دارای نرخ بهره پایین مانند ین ژاپن را از بانک یا موسسات مالی قرض می کنند و سپس آن را به ارزهای دارای نرخ بهره بالا تبدیل کرده و با نرخ بالا وام می دهند. معامله گران در این گونه تجارت از تفاوت میان نرخ های بهره سود می برد. این تفاوت بسته به میزان لورجی که انتخاب می کند می تواند بسیار قابل ملاحظه باشد.

Central Bank

1- بانک مرکزی: این بانک ذخایر مالی یک کشور را اداره می کند و مسئول سیاست های مالی و حفظ ثبات پول در یک کشور است.

2- بانکی که مسئول کنترل سیاست پولی است این بانک معمولا بانک ناشر اسکناس بوده و مجوزهای بانکی و هر سیستم کنترل ارز را تحت نظارت دارد.