• بایگانی ها

مدل تخمین هزینه

مدل تخمین هزینه(به انگلیسی: Cost estimation models) به الگوریتم یا معادله پارامتری گویند که برای تخمین هزینه محصول یا پروژه استفاده می‌شود. نتیجه این مدل باید مورد تایید قرار گیرد تا در محاسبات کسب و کار یا برنامه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

مدل تنزیل سود تقسیمی

مدل تنزیل سود تقسیمی، (به انگلیسی: dividend discount model) از این مدل می‌توان برای ارزیابی شرکت‌های که وضعیت با ثباتی را با یک نرخ رشد ثابت دارند، استفاده کرد. این مدل ارزش یک سهم را تابعی از سودهای تقسیمی مورد انتظار در دوره آتی، هزینه حقوق صاحبان سهام و رشد مورد انتظار در سودهای تقسیمی می‌داند.

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، (به انگلیسی: Capital Asset Pricing Model) در علوم مالی، این مدل، ارتباط بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی را توضیح می‌دهد، اگر این دارایی در یک سبد سهام متنوع و در رابطه با قیمت گذاری اوراق بهادار همراه با ریسک استفاده شده باشد. یکی از روش‌هایی که به سرمایه‌گذاران در تبیین ریسک و بازده سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.

مدیریت سبد سهام

مدیریت سبد سهام، (به انگلیسی: Portfolio Management) یا مدیریت پرتفوی، به هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق بهادار، بر پایه برنامه‌ریزی راهبردی و از طریق تحلیل بنیادین بازار سرمایه، با هدف اداره سبد سهام مشتری توسط شخص دیگر اطلاق می‌شود. شخص تصمیم‌گیرنده، مدیر سبد سهام نام دارد، که معمولاً یک مدیر سرمایه‌گذار حرفه‌ای وظیفه آنرا بر عهده دارد.