• بایگانی ها

Business Climate(Climate Business, وضعیت اقلیمی

اشاره به شاخصهای مربوط به وضعبت تجاری هر کشور.

شاخصی که نشان می دهد آیا سیاستهای دولتی، منطقه ای یا محلی و شرایط موجود در جوامع محلی باعث توسعه و موفقیت برنامه های تجاری و سرمایه گذاری ها می شوند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است به جه میزان در این توسعه و موفقیت موثرند. دریک فضای تجاری مناسب، سرمایه گذاری با ریسک کم و سود قابل توجه انجام می شود. دخالت ارگان های مختلف محدود است، دسترسی آسان یه مواد اولیه مورد لزوم با کیفیت خوب و هزینه مناسب امکان پذیر است و مشتری برای محصولات تولید شده نیز وجود دارد. عوامل زیر در تعیین فضای تجاری مد نظر قرار می گیرند:

میزان مالیات بر در آمد و مالیات تجاری – موجود بودن نیروی کار – هزینه های انرژی – حجم بازار – کیفیت خدمات – هزینه زندگی – سطح زندگی – قوانین مربوط به محیط اجازه کار ، داشتن صلاحیت و غیره – هزینه اجاره یا خرید ملک و موجود بودن زیر ساخت ها.

Business Inventories

میزان دارایی تجاری یا فهرست کالاهای انیار شده؛ به ارزش دلاری کالاهای موجود در انبار و فروش نرفته توسط کارخانجات تولیدی، کلی فروشان در یک دوره زمانی مشخص اطلاق می گردد. از مقایسه میزان این شاخص با میزان فروش گروه های ذکر شده بالا می توان افق های پیش رو در رابطه با وضعیت بازار مصرف را تا حدودی روشن ساخت. افزایش این شاخص نشان دهنده نوعی خوش بینی در میزان تولید و در موازات آن سعی کارخانجات در یافتن مشتریان جدید و در نتیجه پویایی تولید و به دنبال آن خرید بیشتر توسط مصرف کنندگان است که همه و همه می تواند خبری خوش برای معامله گران بازار سهام و در نتیجه پویایی اقتصاد گرددو نکته جالبتر اینکه با افزایش بیش از حد این شاخص (که در واقع نشان دهنده این مطلب می باشد که کالاها در انبار ها بیش از حد معمول انباشته شده است) ، شرایط حاکی از کمتر بودن میزان فروش به نسبت تولید می باشد از این رو تولید کنندگان مجبور به آهسته کردن روند تولیدشان در جهت تخلیه انبارها خواهند بود. و خلاف این مسئله نیز یعنی زمانی که این شاخص کاهش می یابد می توان به این نکته پی برد که تولید در حد مطلوبی نمی باشد و از این رو نیاز به افزایش سطح تولید می باشد. برای معامله گران در بازار فارکس این شاخص تنها زمانی قابل معامله خواهد بود که عدد اعلام شده بصورت غیر منتظره ای بالا یا پایین باشد.

Business Inventories and Sales, دارایی های تجاری و فروش

شاخص دارایی ها و فروش ها شامل اطلاعات و گزارش هایی در مورد سفارشات کالاهای بادوام ، سفارشات کارخانه ها، فروش عمده و جزئی و اطلاعات فروش می باشد. این شاخص بعنوان عامل مهمی درگزارشات GDP به شمار می رود و از آنجایی که برای تشخیص نتیجه GDP به ما کمک می کنند نشان دهنده مسیر اقتصاد می باشد.