• بایگانی ها

Liability

در اصطلاح تجارت ارز مفهوم الزام به تحویل مبلغی ارز، یا بصورت دارایی ترازنامه در تاریخی مشخص در آینده و یا بصورت معامله نقدی یا وعده دار که موعد آن نرسیده

Limit Order, دستور تعیین حد

اگر مایل نباشید سهامی را بیشتر از قیمت مورد نظر خودتان بخرید یا دوست نداشته باشید آن را کمتر از میزان مورد نظر خود بفروشید باید برای معامله خرید یا فروش خود حدودی را تعیین کنید و به کارگزار خود دستور دهید تنها در صورتی مبادرت به انجام معامله نماید که قیمت بازار به قیمت تعیین شده از طرف شما برسد . به این نوع دستورات خرید یا فروش حد معامله گویند.

بطور کلی برای ورود به هر پوزیشی باید بصورت همزمان و دستی اقدام به خرید یا فروش کنیم. یعنی حضور فرد معامله گر جهت انجام معاملات لازم است . صورت دیگری از معاملات بنام “دستور تعیین حد” وجود دارد که بصورت خودکار برای خرید یا فروش درقیمتی بخصوص اجرا میشود.

Limited Convertibility, قابلیت تسعیر محدود

قابلیت تسعیر یعنی آزادی خرید و فروش ارز در کشورها . قابلیت تسعیر محدود به زمانی اطلاق میشود که افراد مقیم یک کشور از خرید ارزهای دیگر ممنوع باشند ولی افراد غیر مقیم نتوانند آزادانه ارز آن کشور را خرید و فروش نمایند و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی نیز ازادی خرید و فروش سهام را در بازار بورس آن کشور داشته باشند.

Line of credit, تسهیلات اعتباری

حد و میزان اعتبار توافقی میان بانک و مشتری که در صورت نیاز تا میزان معیتی وام دراختیار مشتری گذاشته شود . حداکثر مبلغی که بانک حاضر است در مدت معین در اختیار مشتری بگذارد.

Linear Charts نمودار خطی

Linear Charts نمودار خطی

نمودار خطی ابتدایی ترین نوع از انواع نمودارها است چون فقط قیمت های نهایی در یک دوره زمانی خاص را نشان می دهد. یک خط با متصل کردن نقاط مربوط به قیمت نهایی در بازه زمانی مربوطه، رسم می شود.

Liquid And Illiquid Markets, نقد شوندگی بازار

قابلیت و توانایی بازار برای خرید و فروش راحت و فراوان بدون تاثیر گذاری بر ثبات قیمت. بازارهای غیر نقدشونده خریداران و فروشمدگان کمتری دارد به همین جهت تفاوت قیمت ها/سپرده ها زیادتر است و احتمال ضرر برای معاملات کوتاه مدت بیشتر می باشد.

Liquidity, نقدشوندگی

فراوانی و روانی دادوستد : الف- نقدشوندگی یا تسویه پذیری بازار: آمادگی و تمایل گردانندگان بازار برای انجام خرید و فروش در هر سطحی از قیمت . بازار نقدشونده بازاری است که میزان معاملات آن زیاد باشدو همه جور معامله گری از جمله معامله گران پوشش دهنده ریسک، دولت ها، شرکت های بزرگ و سوداگران ریسک پذیر درآن حضور داشته باشند.

2- نقدشوندگی دارایی: قابلیت یک دارایی برای تبدیل به پول نقد را گویند. سهام عالی ( بلو چیپر) از جمله داراییهایی است که نقد شوندگی آن بالاست.