براساس ماده ۳۶ قانون، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌گران،
مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت
حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۷ نیز تصریح کرده است هیات داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط
رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های
اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا، به اختلافات رسیدگی می‌نماید.
رئیس قوه قضائیه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هریک، عضو
علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیات داوری
شرکت نمایند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود و مدت ماموریت اعضای اصلی و علی
البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

هیات داوری دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد و بودجه هیات
داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.
آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و اجرای آن به عهده
اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

Related entries