• بایگانی ها

Analytical Procedures روشهای تحلیلی

آزمونهای محتوایی كه اطلاعات مالی سال جاری را با اطلاعات مالی سال قبل ، بودجه ها ، سایر اطلاعات غیر مالی یا متوسطهای صنعت مقایسه می كند. روشهای تحلیلی از لحاظ مقاصد برنامه ریزی ، حسابرسان را در كسب شناخت از فعالیتهای صاحبكار ، تشخیص مبالغی از صورتهای مالی كه به نظر می رسد تحت تاثیر اشتباهات یا تخلفات یا سایر مسائل بالقوه است یاری می رساند.

Analytical Prodecures روشهای تحلیلی

ارزیابی اطلاعات مالی از راه مطالعه روابط احتمالی بین اطلاعات مالی و هم غیر مالی ، نمونه هایی از روشهای تحلیلی رایج شامل مقایسه اطلاعات مالی دوره جاری با اطلاعات مشابه دوره های قبل ، با شاخصهای صنعت ، با موارد پیش بینی شده (بودجه) و با اطلاعات غیر مالی است.

ANDREWS PITCHFORK

ANDREWS PITCHFORK

چنگال یا کانال آندروز براساس مطالعات دکتر آلن آندروز ابداع گردیده است. این کانال برای مشخص کردن مسیر قیمت و خطوط سقف و کف آن مورد استفاه قرار می گیرد. برای رسم آن ابتدا دو نقطه که در آنها بازگشت صورت گرفته (فراکتال) را مشخص می کنیم و آنها را نقاط B و C می نامیم. از B به C خطی رسم می کنیم. اکنون باید یک نقطه بازگشت قدیمی تر را انتخاب کنیم و آن را نقطه A مینامیم. اکنون از نقطه A به خط BC عمود می کنیم و آن را ادامه می دهیم. حالا از نقاط C و B دو خط به موازات خط اول رسم می کنیم. با مطالعه رفتار قیمت در درون کانال میتوان به نکاتی دست پیدا کرد. مثلا با محاسبه فاصله A تا خط BC و معین کردن همان مقدار روی امتداد خط Aبعد از تقاطع BC می توان نقطه بازگشت بعدی را حدس زد.

Anecdotal

شایعات و شنیده هایی که در بازار به سرعت گسترش میابد.

Announcement, اظهاریه

مربوط به اظهاریه بعد از نشست کمیته های تصمیم گیرنده بانکهای مرکزی در مورد نرخ بهره ودیگر مسائل مالی

Annual

سالانه – مربوط به گزارشات مالی سالانه

Anonymous trading, خرید و فروش بی نام

وجود قیمتهای خرید و فروش در بازار فارکس بدون اینکه هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. خرید و فروش بدون نام به بازرگانان بسیار مشهور این اجازه را میدهد که معاملات خود را فارغ از کنجکاوی های بازار و بورس بازی انجام دهند.

ANZ Job Advertisemants-Australia

آگهی های إی إن زد ، گزارش ماهانه از تعداد آگهی های استخدام درج شده در سایتها و روزنامه های مشهور شهرهای بزرگ استرالیا.