این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نرم افزاری بسیار قوی و گسنرده و مناسب برای تحلیل  داده های پانلی با قابلیت تخمین پنجره ای و کدنویسی است

Related entries