• بایگانی ها

Foreign Position, معامله ارزی

معامله ای است که بر طبق آن یک طرف توافق میکند که طرف دیگر مقدار معینی ارز را بفروشد با از او مقدار معینی ارز را خریداری نماید.

Forex فارکس

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

Foreign Exchange فارکس ، بازار معاملات بین المللی ارز است که در آن شما قادرید به خرید و فروش ابزارهای مالی مربوط به ارزهای مختلف بپردازید، در واقع در این بازار معاملات ارزی خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت همزمان صورت می گیرد. ارزها از طریق کارگزار یا Dealer معامله می شوند و به صورت جفت ارز نشان داده می شوند. برای مثال : یورو و دلار آمریکا EUR/USD یا پوند انگلیس و ین ژاپن GBP/JPY و غیره .

Forward Deal, معامله سلف یا پیش فروش ارز

معامله خرید با فروش ارز که زمان تسویه آن درآینده است. در این نوع معامله میزان دارایی مورد معامله میزان دارایی مورد معامله که باید راس موعدی مقرر تحویل داده شود به همراه قیمت مورد توافق قید میشود.

Forward Points, درجات پیش فروش

واحد تعیین قیمت پیش فروش : مبلغی که به نرخ روز بازار اضافه یا از آن کسر میشود تا نرخ پیش فروش معامله یک ارز معین گردد. این میزان بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز موجود دریک جفت ارز محاسبه می شود.

Forward Price, نرخ پیش فروش

برای تعیین نرخ پیش فروش ، ابتدا درجات پیش فروش را محاسبه کرده و بعد آن را از نرخ روز بازار کم میکنیم با بدان اضافه میکنیم. براساس این نرخ میتوان ارز را برای تحویل در زمان معینی درآینده خرید و فروش کرد.