• بایگانی ها

Full finished transaction

از دو معامله با حجم متفاوت تشکیل می شود(باز کردن و بستن پوزیشن): خرید یا فروش یا برعکس

Fundamentals

عوامل بنیادی ، فاندانتال ها : فاکتورهایی که به عنوان عوامل اصلی تعیین و شکل گیری ارزش نسبی ارزها پذیرفته شده اند. این عوامل عبارتند از تورم، نرخ رشد، تراز تجاری، کسر بودجه دولت و نرخ های بهره

Future Exchange(Traded Contract , قرارداد معاملات آتی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

قرارداد معتبر و محکمی که در بورس منعقد میشود و اتاق تهاتر بورس آن را تضمین میکند و به موجب آن طرف قرارداد باید در راس موعد مقرر مقدار استانداردی از یک دارایی را به نرخ از پیش تعیین شده تحویل دهد یا تحویل بگیرد. علاوه بر این در قراراداد اتی موقعیت باز معاملاتی افراد بطور روزانه پس ار اختتام معاملات محاسبه می شود که به این کار به روز رساندن حساب مشتری می گویند.

Future Market

بازاری که قراردادها در آن بر اساس ماهیت تحویل در آینده انجام می شود

Futures market, بازار معامله قرارداد َآتی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

یک قرارداد آتی مانند قرارداد سلف است با این تفاوت که فقط در بورس ها معامله میشود و شرایط استاندارد بر آن حاکم است.