• بایگانی ها

Back

ما به التفاوت بین قیمت بازار و قیمت پیش فروش زمانی که قیمت بازار بالاتر از قیمت پیش فروش باشد

Back to Back

قراردادی که درآن دو شرکت در کشورهای مختلف ، ارزهای یکدیگر را به منظور کاهش میزان ریسک تبادلات ارز برای مدت زمان مشخصی قرض می کنند که به نام قرض همزمان نیز نامیده می شود.

Back Wardation

اصطلاحی است که به مبلغی که قیمت نقد از قیمت وعده ای بیشتر اشاره دارد. مابه التفاوت بین قیمت بازار و قیمت پیش فروش وقتی که قیمت بازار از قیمت پیش فروش بیشتر شده باشد.

Bail out

الف- فروش سهامی ( معمولا با ضرر) بنا بر این پیش بینی که قیمت بیشتر افت خواهد کرد.

ب- فروش بیش از اندازه و مفرط سهام یک شرکت توسط سهامدارن که نشانه عدم اطمینان سهام داران به سود دهی یا بقای شرکت است.

– کمک مالی اضطراری و اورژانس به یک شرکت برای اینکه دربرابر بحران دوام آورده و بتواند به فعالیت ادامه دهد.

Balance

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

1- میزان پول موجود در یک حساب معاملاتی و یا مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود

2- موازنه، تعادل؛ اشاره به بالانس حساب بعد از بسته شدن تمامی معاملات فعال دارد. مقدار کل موجودی حساب تریدر در حالی که هیچ گونه معامله بازی نداشته باشد را میزان سرمایه یا بالانس می گویند در مقابل آن سرمایه متغیر(Eguity) قرار دارد.

Balance of Payment, تراز پرداختهای خارجی

سابقه منظم معاملات اقتصادی یک کشور طی یک دوره مشخص. این شاخص چکیده ای از معاملات اقتصادی ملی و سایر خدمات مالی، توریسم و داراییهایی است که بعنوان صورتی از پرداختها شامل دو بخش حساب جاری و حساب سرمایه ای می باشد.

Balance of Trade

تراز تجاری کالا بیانگر تفاوت بین واردات و صادرات ملی در رابطه با کالاها می باشد و در زمانی که صادرات یک کشور از واردات آن بیشتر باشد به عنوان یک نقطه مثبت تجاری به حساب می آید. این مابه التفاوت بین صادرات و واردات به درآمد ملی افزوده می شود. این نقطه مثبت می تواند به معنی افزایش مصرف یک جامعه و در نهایت قویتر شدن اقتصاد باشد.

Band

محدوده ای که یک ارز مجاز است داخل آن حرکت کند. سیستمی که در ERM استفاده می شود

Banded

اندیکاتور مثل یک نوار در یک طرف نمودار قیمت حرکت می کند