• بایگانی ها

خراج (مالیات)

خراج در دین اسلام نوعی از مالیات به شمار می‌رود که بر زمین و همچنین سالانه به مقدار معینی از محصولات کشاورزی یا مقداری از اموال مسلمانان شامل می‌شود، به این مقدار خراج گفته می‌شود.

خرید گروهی

خرید اوراق‌بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.

خرید و نگهداری

خرید و نگهداری، (به انگلیسی: Buy and hold) راهبردی که به موجب آن سهام یک شرکت بعد از خرید، سالیان سال نگهداری می‌شود. طبق این راهبرد، از زمان ایجاد سبد سهام، تا پایان افق سرمایه‌گذاری، سهام فعالانه خرید و فروش نمی‌شود. نقطه مقابل آن، راهبرد خرید و فروش است.

خزانه (Treasury)

خزانه یعنی صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و خرج کشور. در واقع خزانه سازمانی است که وجوه دریافتی دولت در آن تمرکز و کلیه پرداختها از طریق آن و یا نمایندگی¬های ذیربط صورت می¬گیرد.

خزانه داری کل ( General Treasury Administration)

خزانه دار کل در واقع مدیریت امور مالی دولت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب تهیه و مدارک لازم به منظور وصول، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج دولت را فراهم می¬نماید.