• بایگانی ها

UBS Consumption Indicator- Switzarland

شاخص مصرف یو بی إس شاخص اقتصادی نشان دهنده سلامت اقتصادی کشور و میزان تقاضای داخلی برای کالا و خدمات که بر اساس داده های پنج شاخص اقتصادی دیگر محاسبه میشود. این پنج شاخص عبارتند از میزان فروش اتومبیل نو – روند خرده فروشی- شاخص اطمینان مصرف کننده – میزان اقامت افراد سوئیسی در هتل- خریدهای انجام شده با کارت اعتباری.

Ultramares V. Touche & Co دعوای آلترامارس علیه موسسه توش

یك رای عرفی توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) كه بیان می دارد حسابرسان نسبت به اشخاص ثالثی كه طرف قرارداد آنان نیستند نیز در موارد تقلب یا قصور ، و نه سهل انگاری ، مسئولیت دارند. این رای با رای دیوان عالی نیوجرسی در دعوای روزنبلوم علیه آدلر تضاد دارد.

Under- Validation

کم ارزش گذاری ، برآورد کم – نرخ یک ارز معمولا زمانی کم ارزش گذاری شده تلقی میگردد که کمتر از برابری قدرت خریدش باشد.

Unemployment rate, نرخ بیکاری

به درصد نرخ بیکاری نیروی کار موجود در سطح کشور گفته میشود. و این شاخص اهمیت بالایی در تعیین وضعیت اقتصادی یک کشور دارد.

این شاخص وسیله سنجش تغییرات تعداد نیروی های بیکار میباشد که بصورت فعالانه به دنبال شغل میگردند. روند نزولی نرخ این شاخص معمولا تاثیر مثبتی بر نرخ برابری ارز کشور مطبوع در برابر دیگر ارزها میگذارد. اهمیت این شاخص در اقتصاد ازآنجایی ناشی میگردد که کاهش نیروی بیکار یا افزایش نیروی شاغل باعث افزایش شاخص خرجکرد مصرف کنندگان میگردد که محرک اساسی اقتصاد نیز میباشد لازم به ذکر است که معامله گران به سبب اینکه این شاخص وضعیت اشتغال را با تاخیر اعلام میکنند چندان به آن توجه نکنند.

Unqualified Opinion نظر مقبول

شكلی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه دامنه رسیدگی ، كافی است و حسابرسان معتقدند صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

Unrealized Gain/Loss, سود/ زیان تحقق نیافته

سود یا زیان یک معامله. پوزیشنهای باز یک معامله گر. بر حسب نرخ های جاری بازار. این سود و زیان را کارگزار تعیین میکند. زمانی که پوزیشنها بسته میشوند سود یا زیان تحقق نیافته تبدیل به سود یا زیان واقعی و تحقق یافته میشود.

Up tick, مظنه بالاتر

مظنه جدیدی برای نرخ یک ارز که بیشتر از مظنه قبل است. معامله ای که به قیمتی بالاتر از قیمت معامله قبلی انجام میشود.