• بایگانی ها

Registration Statement تقاضای پذیرش

مجموعه ای از مدارك شامل صورتهای مالی حسابرسی شده كه شركتهای مایل به عرضه اوراق بهادار خود به عموم باید به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه دهند. قانون اوراق بهادار 1933 جبران خسارت خریداران اوراق بهادار را كه از تحریف با اهمیت در تقاضای پذیرش ناشی می شود مقرر داشته است.

Reinhard Selten رینهارد زلتن

ملیت : آلمان   –   قرن : 20 منبع : کتاب جوایز نوبل اقتصاد Reinhard Selten متولّد 1930 سلتن در سال 1994به همراه جان نَش و جان هارساني به خاطر ” تجزيه و تحليل هاي پيشگامانه تعادل در نظريه بازي هاي غيرمشارکتي “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در برسلاو متولد شد. در طول…ادامه مطلب

Reportable Conditions شرایط قابل گزارش

مطلبی كه به نظر حسابرس می رسد و نشانه نارسایی جدی در طراحی یا نحوه اعمال ساختار كنترل داخلی است و می تواند بر توانایی شركت برای ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش صحیح و مناسب اطلاعات مالی، اثر نامطلوبی بگذارد.

Reserve Currency, ارز اندوخته

پول اندوخته؛ کشورها ذخیره پول و طلای خود را بصورت یکی از ارزهای معتبر مانند دلار ، یورو، ین ، … یا حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول نگه داری میکنند و از این ذخیره پولی برای انجام معاملات بین المللی و پرداخت سایر تعهدات خود استفاده میکنند.

Reserves, اندوخته های مالی

سرمایه های ذخیره شده بمنظور تامین نیازهای آتی که معمولا بصورت ارز خارجی قابل تسعیر، طلا و اندوخته های برداشت ویژه صندوق بین المللی پول هستند. اندوخته های رسمی ، دولت را قادر به اجرای تعهداتی مینماید که درآینده نزدیک به آنها عمل کند. این اندوخته ها بخشی از تراز پرداختها را تشکیل میدهد.