• بایگانی ها

Rolling over, تمدید

جایگزین کردن یک معامله اختیار خرید و فروش با تاریخ سررسید دیرتر به جای معامله اختیار خرید و فروش دیگری از همان نوع منتهی با تاریخ سررسیدزودتر. قیمت توافق شده در هر معامله نیز باید یکسان باشد.

rollover سود تمدید

سود تمدید : وقتی معامله یک معامله گر فارکس به طور اتوماتیک در پایان یک روز تجاری بسته شود و در روز بعد مجددا باز شود، بر حسب تفاوت موجود بین نرخ بهره ارزهای جفت ارز، ممکن است معامله گر مقداری سود ببرد که به آن سود تمدید گفته می شود. در صورتی این سود…ادامه مطلب